de behandeling

Lemtrada, oftewel alemtuzumab heeft tot doel mijn witte bloedcellen als het ware te resetten. Hiervoor is in december 2016 een groot deel van mijn witte bloedcellen-voorraad geëlimineerd. December 2017 zal dit opnieuw gebeuren en de hoop is dat de nieuwe witte bloedcellen die het lichaam zelf aanmaakt mijn zenuwen niet gaan aanvallen.

Zie ook: http://www.lemtrada.nl